Почитувани клиенти,
Ве молиме, пред да ги користите нашите услуги, внимателно прочитајте ги следниве услови. Секоја посета на нашиот сајт значи дека сте ги прочитале овие услови и сте се согласиле со нив целосно.

 

Општи одредби

www.popecompany.com.mk има авторско право на сите содржини (текстуални, визуелни и аудио материјали, бази на податоци, програмски код). Неовластеното користење на било кој дел на порталот, без дозвола на сопственикот на авторските права, се смета за кршење на авторските права и подлежи на законски мерки.

www.popecompany.com.mk го спроведува овој сајт во соработка со РАПИД ДООЕЛ, Р.Македонија. Воедно не изјавува дека материјалите или услугите на овој сајт се соодветни или достапни за употреба надвор од Р.Македонија, како и пристапувањето во областите каде нивната содржина е нелегална и е забранета. Не е дозволено да се користи увоз или извоз, извоз на материјали или услуги на овој сајт во било која форма или адаптација кршење на важечките закони или други прописи, вклучувајќи, без ограничување, законските и прописи на Р.Македонија. Ако одберете да и пристапите на оваа локација надвор од Р.Македонија , тоа го правите на сопствена иницијатива и сте одговорни за усогласеност со важечките локални закони. Овие Услови ќе се толкуваат во согласност со законите на Р.Македонија и нема да се применуваат принципите за решавање на несогласувањето на законите.

www.popecompany.com.mk може да ги ревидира овие Услови, во секое време со ажурирање на овој документ. Повремено посетувајте ја страницата да ги видите условите кои се применуваат во моментов, затоа што тие се обврзувачки за вас. Одредени одредби од овие Услови може да се замени со јасно определени правни известувања и термини достапни на одредени страници на сајтот.

 

Материјал кој го препраќа корисник (коментари, и други содржини)

Личните податоци кои поминуваат на сајтот www.popecompany.com.mk со цел добивање на производот ќе се третираат во согласност со нашиот документ за заштита на приватноста на мрежата. Забрането е да се испрати или пренесува на овој сајт или било што незаконско, заканувачки, навредливи, клевети, непристојни, порнографски или други материјали кои ќе го нарушат законот.

www.popecompany.com.mk на овој сајт не сака да добие доверливи или други информации со кои не може слободно за располага. Било каков материјал, информации или други комуникации кои ќе се пренесуваат на овој сајт, нема да се сметаат за доверливи оние со кои не може слободно да се располага.

www.popecompany.com.mk нема обврски во однос на овие комуникации. Нашите вработени може да копираат, да го објават, дистрибуирааат, применат или на друг начин да ги користат сите комуникации и сите податоци, слики, звуци, текст и други работи прикажани во него за сите комерцијални и некомерцијални цели. Се разбира, во оваа група на податоци не ги вклучува вашите лични информации. Тие се во согласност со нашата политика за приватност, ние ги користиме само за внатрешна употреба или да ги пренасочат кон трети лица, а се користат само за целите на обработка на вашата нарачка.

 

Линкови до други веб-сајтови

Линковите од овој веб-сајт со веб-страниците се обезбедени само за да ви помогне и да ви ја олесни работата. Ако ги користите овие врски, ќе ја напуштите оваа локација. www.popecompany.com.mk не ги разгледува сите сајтови на независни производители и не ги контролира и не е одговорен за било кој од овие сајтови или нивната содржина. Затоа, ние не го поддржувaме, и не даваме никакви изјави за нив, или за било какви информации, софтвер или други производи или материјали кои се наоѓаат таму, или никакви резултати што може да се добијат при користењето на напоменатите сајтови. Ако се одлучите да пристапите на некој од веб-сајтовите на независните продуценти кои се поврзани со овој сајт, тоа го правите на сопствен ризик.