ПРОМОТИВНИ ЦЕНИ ЗА АРОМАТИЗЕРИ, печатени со Вашето лого

ПРОМОТИВНИ ЦЕНИ ЗА АРОМАТИЗЕРИ, печатени со Вашето лого
За прием на нарачки до 15 Јули 2021
-20% ПОПУСТ НА РЕДОВНИТЕ ЦЕНИ
100 х 28,- промотивна цена 100 х 22,4 ден +18% ддв
200 х 27,- промотивна цена 200 х 21,6 ден +18% ддв
500 х 25,- промотивна цена 500 х 20,- ден +18% ддв
1000 х 24,- промотивна цена 1000 х 19,2 ден +18% ддв

Ваш избор на една од 47-те стандардни форми!
Избор на ароми: Лотус, Озон, Алое

Доставете го Вашето векторско лого и нарачка на: commerce@popecompany.com.mk
*Цените се за печатени ароматизери со припрема 2/2 (2 исти бои двострано). Секоја наредна
боја се доплатува 1,00 ден +ддв
*Роковите на изработка за количина до 500 се 7 дена од прием на уплата и прием на
одобрувањето на припремата.

YOU MAY ALSO LIKE

Leave A Comment