март 16, 2021
Во Соединетите Држави, Канада, Велика Британија, Ирска, Австралија и Европа компаниите и корпорациите главно ја купуваат својата стока преку компании за дистрибуција на промотивни производи. Овие дистрибутери се нарекуваат “Промотивни консултанти” или “дистрибутери на промотивни производи”.