март 5, 2021

Иако брендот има долга историја како одлика на производот (постојат докази дека имиња и етикети биле ставани на производи во античко време), само во дваесеттиот век брендот и управувањето…