март 5, 2021

Иако брендот има долга историја како одлика на производот (постојат докази дека имиња и етикети биле ставани на производи во античко време), само во дваесеттиот век брендот и управувањето…

март 3, 2021

Замислете хипотетичка идеја – што би се случило кога сите луѓе во светот би имале ист изглед. Како би се препознале? Но, знаеме дека не е така. Секој од нас има свој единствен и неповторлив…