март 18, 2021
Попе компани ( Pope company ) и риттер пен ( Ritter Pen ) ви ги претставуваат најдобрите пенкала за пишување во светот и најдобрите мини за пенкала по најповолни цени. JOGGER е еден од типовите на мина сто се користи во пенкала на риттер пен оваа мина има мастило за пишување до 2000 метри, мек [...]